2 cách thông dụng khi tiếp cận vấn đề

Vấn đề ở đây KACBT muốn đề cập đó là nói chung chung, không phải là một vấn đề kiểu hóc búa hoặc có tính chất chuyên biệt. Khi đối mặt với một vấn đề, nếu vấn đề đó không thuộc khẩn cấp, cần phản ứng nhanh kiểu phản xạ như né tránh vật gì đó bay lại phía bạn để tránh tai nạn, bạn thường theo một trong hai cách/ hướn sau:

Cách 1: từ tổng quát đến chi tiết

Cách 2: từ chi tiết đến tổng quát

Cách này có vẻ dễ hơn so với cách 1. Nhưng

Ảnh minh họa Thầy bói sờ voi

Chọn cách nào trong hai cách trên

Chọn cách nào là tùy bạn, tùy tình huống bạn cân nhắc để chọn. Việc này không ai làm thay bạn được. Chọn sai cách là rất bình thường, không phải là điều gì đó quá nghiêm trọng bởi vì việc sai lầm là giúp con người ta học hỏi.

Có cách tiếp cận khác đó là phân loại trước vấn đề rồi tìm ra cách tiếp cận thực tế, rồi cũng trở về một trong hai cách kể trên mà thôi. Hoặc có những vấn đề thuộc loại “bài toán lớn” cần các bước giải khác nhau, lúc đó từng mảnh nhỏ có thể được xử lý theo một trong hai cách trên.

Trả lời