Quy ước viết từ/ ngữ trong các bài viết

Để dễ dàng cho các bạn đọc, hiểu bài học, chúng tôi liệt kê một số quy ước trong bài viết để các bạn khi đọc phân biệt được đâu là mã cần viết, cách gọi tên, từ khóa tra cứu thêm trên Internet.

Đây là quy ước khi học HTML, CSS, JavaScript. Còn quy ước khi học PHP sẽ có bài riêng.

Chúng tôi tự xưng là Khó ăn cát bê tông (viết tắt KACBT).

Quy ước chung

Tên file luôn sử dụng chữ in thường, không chứa khoảng trắng, nếu muốn dễ đọc ta dùng dấu gạch ngang (dấu trừ trên bàn phím).

Tên file không chứa ký tự tiếng Việt có dấu, không chứa ký tự đặc biệt nào khác dấu trừ kể trên.

File luôn được lưu với Encoding là utf-8 (without BOM) để nội dung tiếng Việt hiển thị tốt, không bị mã hóa ra dạng giun dế không thể đọc.

Các bài học nên sử dụng 1 trong 2 trình soạn thảo code được gợi ý tại đây.

Trong HTML thì các thẻ (tag) đều viết chữ thường. Nếu nội dung thẻ dài, ta nên đặt thẻ mở trên một dòng, nội dung là một số dòng khác, thẻ đóng một dòng riêng:

JavaScript được viết hoa chữ S vì đây gần như là tên riêng, danh từ riêng, hoặc nhãn hiệu. Nó được viết tắt là JS.

Thẻ trống (empty tag) thì luôn sử dụng quy tắt tự đóng thẻ

Các thẻ rỗng (empty tag) nên tự đóng

dù không bắt buộc.

Những thẻ rỗng ta không thể làm theo cách thẻ có nội dung, nghĩa là:

Thẻ rỗng viết theo kiểu thẻ có nội dung là không hợp lệ!

sẽ được xem là thẻ không hợp lệ (invalid tag).

Khi tạo CSS, JS ta phải dùng file riêng, không viết mã trực tiếp vào file HTML.

Quy ước trong HTML

Khi KACBT viết “hãy tạo một HEAD” (chữ HEAD viết hoa), bạn cần nhập:

HÌnh 1. Cách viết một thẻ HTML một cách tổng quát

Tương tự, bạn thấy KCBT viết “hãy tạo một DIV” thì bạn nhập:

Thẻ DIV
Hình 2. Khi nói tạo một DIV

Thay từ HEAD, DIV bằng từ khác bạn đọc thấy trong bài, mà nó được viết HOA.

Mặc dù trong HTML không phân biệt chữ hoa với chữ thường, nhưng khi tạo thẻ, ta nên viết thường toàn bộ như trên. Diễn giải bằng lời cho một thẻ đầy đủ:

Lần lượt nhập từ bàn phím: dấu bé, tên thẻ, dấu lớn, dấu bé, dấu xuyệt chém tới, tên thẻ, dấu lớn vào trình soạn thảo code.

Thẻ (tag) và phần tử (element) quan hệ với nhau thế nào?

Khi KACBT viết “tạo một Đoạn văn” hoặc “tạo một Paragraph” hoặc “tạo một P”, bạn phải linh động để hiểu đó là yêu cầu bạn tạo thẻ P.

Khi KACBT viết “tạo Image” bạn phải hiểu rằng bạn cần nhập đoạn mã:

Element đại diện cho một hình ảnh

Quy ước trong CSS

Các selector được biết bằng chữ thường đi kèm một khoảng trắng, đến dấu sừng trâu, enter xuống dòng rồi mới viết các luật (rule).

Viết lần lượt các khối CSS theo trình tự xuất hiện của các element trong HTML.

Quy ước trong JavaScript

Khi viết

Một số khái niệm căn bản

Thẻ (tag): là quy tắc đánh dấu trong HTML để trình duyệt biết cách mà xử lý. Cấu tạo chung của thẻ sẽ gồm <tên-thẻ>Nội dung của thẻ</tên-thẻ>

Trả lời