10 kênh YouTube học tiếng Anh

10 KÊNH YOUTUBE CỰC HAY ĐỂ NÂNG TRÌNH TIẾNG ANH
Dành riêng cho những bạn đã chán các video dạy ngữ pháp, từ vựng một cách khô khan !!!

 1. Mel Robbins – Chuyên gia tâm lý
  https://www.youtube.com/channel/UCk2U-Oqn7RXf-ydPqfSxG5g…
 2. The Food Ranger – Youtuber về ẩm thực
  https://www.youtube.com/channel/UCiAq_SU0ED1C6vWFMnw8Ekg
 3. Fashion Mumblr – Thời trang
  https://www.youtube.com/channel/UCCmfa729dnJCi_bK7fSNbpw
 4. Linguamarina – Tư vấn doanh nghiệp
  https://www.youtube.com/channel/UCAQg09FkoobmLquNNoO4ulg
 5. Ruby Granger – Sinh viên truyền cảm hứng
  https://www.youtube.com/channel/UC6a8lp6vaCMhUVXPyynhjUA
 6. Peter McKinnon – Cameraman, du lịch
  https://www.youtube.com/channel/UC3DkFux8Iv-aYnTRWzwaiBA
 7. Girl and The Word – Tâm sự về cuộc sống
  https://www.youtube.com/channel/UCqo-jdu6ue5Wv-oe5-PSNvQ
 8. Jessica Kobeissi – Cuộc sống của một Photographer
  https://www.youtube.com/channel/UCvs_Clo5c1u2hXwv0zEG6rw
 9. How To Cake It – Dạy làm bánh
  https://www.youtube.com/channel/UCvM1hVcRJmVWDtATYarC0KA
 10. Vanessa Lau – Trainner về sáng tạo nội dung và kinh doanh
  https://www.youtube.com/channel/UCdOPzgbosSnbfwd9-iXP2NA
  Nguồn: Trại sáng tạo công nghệ gen Z