Biểu tượng website Khó ăn cát bê tông

Cú pháp (syntax) của PHP

thumbnail for the post

Trang chính Diễn đàn Lập trình PHP Cú pháp (syntax) của PHP

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
 • Người viết
  Bài viết
 • #38
  Kacbt
  Quản lý

   PHP là một ngôn ngữ khá tự do trong cú pháp, có lúc phân biệt chữ hoa với chữ thường, lúc khác lại không phân biệt.

   Mọi file PHP luôn là:

   <?php

   code viết ở đây;

   ?>

  Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
  • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.