Tiếng Anh thật í ẹ

Khung năng lực tiếng Anh

Trước đây khi còn đi làm ở môi trường có sử dụng tiếng Anh, tuy không có nhu cầu cao về tiếng Anh mình cũng có thi thử các bài test miễn phí trên mạng theo Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) thì thấy đạt mức B1. Nhưng đó là chuyện quá khứ, hiện … Đọc tiếp