Chinh phục IELTS từ zero đến hero

Tự học IELTS

Đây là tóm tắt chia sẻ về việc học tiếng Anh từ một người hiện là cô giáo tiếng Anh, trong quá khứ cô ấy là dân học khoa học tự nhiên. Cách học này hữu ích cho những bạn không (hoặc chưa) có nền tảng tiếng Anh. Hành trình này được chia làm 2 … Đọc tiếp