Chỉnh chọc 2 thứ gây phiền toái

Sử dụng trình soạn thảo mặc định Gutenberg của WordPress các phiên bản gần đây mang lại một cảm giác ngày xưa cũ như thời chuyển từ MS Office 2003 sang MS Office 2007 với giao diện ribbon. Hiện nay chúng tôi không cài đặt plugin Classic Editor mà vẫn dùng Gutenberg để không tái … Đọc tiếp

Thêm một plugin mới Editor Plus

Editor Plus Wordpres Gutenberg

Trong quá trình viết bài, cần một số chức năng mà mặc định Gutenberg chưa có nên đành phải cài thêm để bổ sung chức năng. Một plugin mới toanh được cài ngay cách đây mấy phút để có thể phục vụ cho việc làm bản đồ site cho KACBT. Cài đặt plugin này rất … Đọc tiếp

Thay đổi biểu tượng trong KB

Biểu tượng icon category

Kacbt có một mục mang tên Kiến thức nền, nơi cung cấp những kiến thức chung nhất để trợ giúp người truy cập có thể tự học thêm những kiến thức tại Kacbt. Mới được tổ chức chưa lâu, mọi thứ còn rất sơ sài, ngay cả các chuyên mục cũng chưa được bố trí … Đọc tiếp