Chỉnh chọc 2 thứ gây phiền toái

Sử dụng trình soạn thảo mặc định Gutenberg của WordPress các phiên bản gần đây mang lại một cảm giác ngày xưa cũ như thời chuyển từ MS Office 2003 sang MS Office 2007 với giao diện ribbon.

Hiện nay chúng tôi không cài đặt plugin Classic Editor mà vẫn dùng Gutenberg để không tái diễn lại lịch sử tệ hại do không chịu làm quen với giao diện mới. Về sau chúng tôi đã có người không thể sử dụng được MS Office phiên bản mới hơn, thật là một sự tồi tệ.

Tắt chức năng chào hỏi của Gutenberg

Mỗi lần sử dụng Gutenberg sau khi đăng nhập lần đầu tiên, bạn lại nhận được câu chào “Welcome to the block editor” để rồi phải bấm chuột bấm tắt cửa sổ này đi vì nó không mang lại thêm thông tin gì thú vị ngoài lần đầu tiên bạn làm quen với Gutenberg.

Lời chào xuất hiện mọi lúc soạn thảo

Làm thế nào để dẹp cái cửa sổ chào hỏi này đi, rất đơn giản, bạn chỉ cần ghé thăm trang này.

Đổi tên đăng nhập của người dùng

Mặc định WordPress chỉ cho phép bạn đổi tên đầy đủ của người dùng nhưng username dùng để đăng nhập là “không thể đụng đến” một khi đã tạo xong sẽ luôn là như vậy về sau. Điều này là dễ hiểu, có lợi ích lớn trong hầu hết trường hợp vì việc đổi tên đăng nhập có khả năng làm bung xung cả website.

Không riêng gì WordPress, với hầu hết ứng dụng web có chức năng đăng nhập đều không cho phép đổi tên đăng nhập, đó dường như một dạng luật bất thành văn.

Tuy nhiên, trong vài tình huống, chủ trang web muốn đổi tên đăng nhập của người dùng vì lý do nào đó kể cả có thể liên quan đến việc tên đăng nhập gây lúng túng, hoặc về sau có sự thay đổi trong nhóm những tác giả.

Việc này thực hiện dễ dàng với plugin có tên Easy Username Updater.