Chỉnh sửa ảnh nhanh với Pixlr

Không cần phải vận đến Photoshop hoặc cài cắm những phần mềm phức tạp vào máy tính để chỉnh sửa ảnh nhanh, đơn giản. Chúng ta sẽ sử dụng phần mềm chạy trên nền web để làm việc này.

Chỉ cần mất 15 phút đọc bài này, bạn có đủ tự tin để chỉnh sửa hình ảnh phục vụ cho công việc văn phòng hàng ngày.

Khởi động phần mềm Pixlr và làm quen vài khái niệm

Truy cập trang https://pixlr.com/e/ ra ngay giao diện phần mềm trong 30 giây.

Giao diện chính trang phần mềm Pixlr

Quan sát một vòng trên trang bạn sẽ thấy các thành phần sau đây:

  • Trên đỉnh trang là chức năng liên quan đến phần mềm Pixlr. Vì đây là phần mềm chạy trên nền web (giống như bạn dùng Gmail, Facebook, Twitter trên trang web) nên việc tạo một tài khoản là cần thiết để có thể quản lý các file.
  • Bên trái trang là menu các chức năng liên quan đến kỹ thuật chỉnh sửa hình ảnh.