Đăng ký tham gia

Tôi điền form bên dưới vì tôi muốn tham gia vào hành trình học suốt đời. Tôi mong được cùng những người cùng chung ý nguyện xem việc học như là việc “còn sống còn học”.

 CAM KẾT HỌC SUỐT ĐỜI 

Những thông tin bạn cung cấp được quản lý và sử dụng theo Chính sách bảo mật để chắc rằng chỉ phục vụ cho những người tham gia. Trường hợp bên thứ ba tiếp cận với khách hàng có nhu cầu, lúc này chúng tôi sẽ đăng công khai lên web, tạo ra cơ chế để người dùng tự quyết định có chia sẻ thông tin hay không, nếu có, chia sẻ cụ thể những gì.