Biểu tượng website Khó ăn cát bê tông

Dựng môi trường để học PHP

Môi trường phát triển PHP

Cách nhanh nhất để dựng môi trừng học PHP đó là ta tải một phần mềm web server có tích hợp sẵn PHP để làm môi trường phát triển nội bộ, còn gọi là localhost.

Lựa chọn hàng đầu hiện nay đó là phần mềm máy chủ web XAMPP, click biểu tượng bên dưới để tải về.

Logo XAMPP. Click hình để vào trang download XAMPP

Nên chọn dòng chính giữa để phiên bản không quá mới cũng không quá cũ.

Cài đặt khá đơn giản. Chỉ xin lưu ý một điều: khi cài đặt sửa đường dẫn ổ đĩa C:\xampp thành D:\xampp bởi vì ổ C: thường là ổ đĩa cài đặt hệ điều hành, nhỡ cài lại hệ điều hành mọi thứ mất hết sẽ khiến cho những gì làm ra trong quá trình học phát triển web với PHP trôi sông trôi biển.