Hành trang để có một công việc mơ ước

Bạn đang ở ngưỡng cửa của người trưởng thành bước chân vào thị trường lao động? Bạn đã đi làm, giờ đây cảm thấy muốn thay đổi sang một hướng khác? Bạn đã ở tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian nhàn nhã không làm bạn hạnh phúc nên muốn tìm gì đó để làm? Bài viết đưa ra một vài thông tin giúp bạn cảm thấy vững tin hơn trong việc đưa ra quyết định.

Đam mê của bạn là gì?

Chúng tôi trung lập ý kiến về việc ưu tiên cho đam mê hay ưu tiên cho cái mà bạn có sẵn năng lực. Tức là giữa hai quan điểm “theo đuổi theo đam mê, thành công sẽ đến với bạn” hoặc “hãy cứ chăm chỉ làm việc, đam mê sẽ đến sau” thì chúng tôi không thấy bên nào thuyết phục hơn bên nào.

Người ta cãi nhau cứ loạn cả lên bởi vì chữ “đam mê” mỗi người hiểu mỗi kiểu. Rồi lại thêm những chữ khác như kỹ năng, khả năng, năng lực, dễ kiếm việc,…

Cách của chúng tôi muốn truyền tải đó là “hãy lên đường đi với sự chuẩn bị chu đáo, có nhắm hướng đi… còn tới đích hay không, tính sau“.

Thực tế môi trường việc làm đang diễn ra xung quanh bạn

Những kỹ năng nào bạn cần trang bị

Tham gia công tác tình nguyện hoặc các chương trình thực tập sinh