Biểu tượng website Khó ăn cát bê tông

(Học lập trình PHP từng bước một, vững vàng)

Biểu tượng PHP con voi

Nhiều bạn thích học lập trình web nhưng loay hoay mãi như gà mắc tóc, chúng tôi hay nói vui là “không đến được bãi đỗ xe”.

Tình trạng này, anh em KACBT chúng tôi ở đây đều từng vướng phải.

Do đó, KACBT cho rằng không có đúng sai/ phải trái, cứ kể như kể chuyện, liệt kê những gì biết để cho người đọc tự biết nên làm gì sau khi ngấm các bài đọc.

Lập trình chính là giải bài toán/ làm nên sản phẩm

Để tránh khó hiểu, chúng tôi so sánh một người viết code với một người thợ mộc.

Thợ mộc có các mức: học việc, thợ, thợ chính, nghệ nhân.

Tương ứng, lập trình viên có các mức: fresher, junior, senior, expert, guru

Các mức chia trên là tương đối để chỉ từ thấp đến cao chứ không phải quy chuẩn nhất định. Một người vào nghề không phải ai cũng đạt mức cao nhất của nghề, nhưng phải đạt ở mức

Cách tiếp cận vấn đề

Cách 2:

Trả lời