Khó ăn cát bê tông?

Trong cuộc đời, nói theo ngôn ngữ vui đó là “bạn muốn làm nghề A, cuộc đời lại bắt bạn làm nghề B” của mấy bạn trẻ trâu… để chia sẻ một khía cạnh hài hước đó là người ta nên lạc quan trong công việc.

Theo nhiều thống kê, số người làm trái ngành trái nghề nhiều, rất bình thường trong xã hội. Thời đại số việc này trở nên đương nhiên.

Ngay cả một ông bạn của người viết bài này làm nghề thiết kế đồ hoạ, nhận dạng thương hiệu,… vốn là một người thiết kế mà có lẽ dân thiết kế không cho ngồi chung mâm: thiết kế điện.

Chỉ vậy thôi ha, trang web này lập ra chỉ để bạn có thể vui với công việc khi dám ăn cát bê tông.