< All Topics
Print

2. Kỹ thuật đánh máy 10 ngón

Đây là một kỹ năng căn bản mà mỗi người ngay khi sử dụng máy tính cần làm chủ. Thật là một việc hài hước khi có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học không thể đánh máy được 10 ngón dẫn đến việc đi làm ở văn phòng trông không chuyên nghiệp, chưa kể họ rất vất vả trong quá trình làm việc.

Previous 1. Làm quen với máy tính
Next 3. Hệ điều hành máy tính
Table of Contents