< All Topics
Print

Lỗi “There has been a critical error on this website…”

Lỗi này thường xuất hiện ngay sau khi bạn vừa mới cài đặt một plugin, một theme hoặc chỉnh sửa thông số cấu hình nào đó. Thông báo lỗi gần như sau:

There has been a critical error on this website. Please check your site admin email inbox for instructions.

Learn more about debugging in WordPress.

Có khi lỗi khiến bạn không còn sử dụng được giao diện Admin Dashboard làm cho WordPress của bạn trở nên tàn phế, không còn làm gì được với nó.

Cách xử lý: xem nhật ký lỗi để biết nguyên nhân, thường sẽ có manh mối đến plugin hoặc theme nào đó, lúc này ta chỉ cần tạm xoá hoặc di chuyển thư mục chứa plugin, theme để site có thể hoạt động trở lại, truy cập được Admin Dashboard rồi tính tiếp.

Table of Contents