< All Topics
Print

5. Máy tính, mạng máy tính và Internet

Thuở ban đầu máy tính là những cỗ máy độc lập. Theo thời gian, nhu cầu trao đổi dư liệu giữa các máy tính đã cho ra đời mạng máy tính. Chúng ta sẽ tìm hiểu để có kiến thức căn bản về mạng máy tính, Internet qua chủ đề này.

Previous 4. Phần mềm ứng dụng
Table of Contents