Trang web này tạo điều kiện cho các bạn đang sinh sống trên địa bàn thành phố Nha Trang có cơ hội sử dụng tiếng Anh trong đời thực. Chúng tôi nhấn mạnh “sử dụng” chứ không phải học.

Chúng tôi hướng dẫn bạn sử dụng tiếng Anh không với tư cách người thầy giáo, chỉ là những người đang sử dụng tiếng Anh trong công việc hàng ngày, muốn hỗ trợ các bạn đã học tiếng Anh lâu năm nhưng chưa thể giao tiếp lưu loát.