Một trang web trông như thế nào?

Mỗi ngày lên mạng đọc báo, lướt Facebook, nghe nhạc trên YouTube,… chúng ta đều đang làm việc với các trang web. Không phải ai cũng quan tâm và biết trang web là gì, nhưng nếu bạn muốn làm một trang web, bạn cần có cái nhìn tổng quan về nó.

Bố cục của một trang web khi nhìn trên màn hình

Trang web khi được lược bỏ những chi tiết, chỉ còn trơ trọi khung sườn, giống như sau:

Image by kalhh from Pixabay

Đơn giản vậy thôi, gồ có các phần chính: banner năm trên cùng, phần tiếp theo gồm có menu nằm bên trái, nội dung chính nằm giữa trang, nội dung phụ thêm hoặc các thông tin khác nằm phía phải của trang. Một số trang web khác có phần chân trang ghi những thông tin liên quan đến người sở hữu trang web, trách nhiệm nội dung, bản quyền hoặc liên hệ.