Sử dụng File Manager để quản lý file

Bài hướng dẫn sử dụng chức năng quản lý file (File Manager) trong cPanel. Bạn sẽ lần lượt được xem từng bước có hình ảnh, giải thích chi tiết để có thể sử dụng được trong thực tế khi bạn mới làm quen với web hosting.