Tiếng Anh thật í ẹ

Trước đây khi còn đi làm ở môi trường có sử dụng tiếng Anh, tuy không có nhu cầu cao về tiếng Anh mình cũng có thi thử các bài test miễn phí trên mạng theo Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) thì thấy đạt mức B1. Nhưng đó là chuyện quá khứ, hiện tại không đạt được mức đó.

Làm thử bài test ngay trên trang Cambridge

Truy cập ngay vào trang Cambridge English (như hình dưới) để thực hiện ngay bài test.

General English test

Sau chừng 15 phút làm bài chủ yếu là về ngữ pháp với 25 câu trắc nghiệm được phân thành 5 trang màn hình, mỗi trang 5 câu, sau đây là kết quả:

Rớt bậc so với trước đây, chỉ còn A2

Như vậy, chỉ sau chưa đầy 02 năm không còn làm việc trong môi trường buộc phải sử dụng đến tiếng Anh mỗi ngày (lúc đó cũng chủ yếu đọc hiểu và gửi email là chính, thi thoảng giao tiếp đơn giản) thì năng lực về tiếng Anh đã giảm xuống.

Văn không ôn, võ không luyện thật là tai hại làm sao. Giờ đây phải lên kế hoạch học tiếng Anh để duy trì năng lực, không thì nguy cơ một vài năm nữa lại trở về khởi đầu thì quá nguy hiểm.