Tự học IT, máy tính, thiết bị số

Bạn đến với Kacbt bởi vì bạn muốn đọc, xem cái gì đó. Chúng tôi rất lấy làm vui mừng về điều này, cố gắng mang đến một số điều hữu ích, vui vẻ nho nhỏ cho những người yêu thích học tập, có ý muốn “học tập suốt đời”.

Kacbt hiện đang có:

Kiến thức nền

Tự học làm trang web tĩnh HTML, CSS, JS

HTML5

Tự học Hệ điều hành Microsoft Windows 10

Windows 10

Tự học tin học văn phòng

LibreOffice

Tự học hệ điều hành Ubuntu (20.x trở đi)

Ubuntu 20.04

Tự học chỉnh sửa ảnh với phần mềm online

Tự học bảo vệ an toàn trên mạng

Những bài viết nhỏ lẻ, chưa thuộc chuyên mục nào, chúng tôi tạm để ở mục Tạp chủng.