Biểu tượng website Khó ăn cát bê tông

Miễn trừ trách nhiệm đít cờ lem mơ

Bạn vô website Khó Ăn Cát Bê Tông này đọc bài nghĩa là bạn đồng ý rằng bạn có đủ trách nhiệm dân sự để hiểu rằng một trang web dạng chém gió tào lao mía lau là không có cái gì để mà lăn tăn.

Những gì viết ở trên trang web này là hoàn toàn người viết đang khuyến khích bạn làm với những thông tin sai lạc, anh ta làm vậy không sao, bạn làm vậy có thể nguy hại và bạn tự chịu.

Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, cũng như đủ 18 tuổi nhưng không chắc rằng bạn có tính đổ thừa hay không, xin miễn đọc nội dung trên website này.

Các bài viết dù là chủ đề nào đi nữa, tui xếp blog này, website này vào thể loại hư cấu. Nếu bạn không đồng ý với điều đó, bạn đã xác nhận rằng bạn nhầm lẫn giữa đời thật và chuyện tầm phào.

Những bài viết được nói theo kiểu: làm theo đi, không có gì nguy hiểm đâu, không cháy máy tính, không đổ bể, hư hại toàn là nói lấy được, không dựa trên cơ sở nào. Vì vậy, bạn làm theo và có chuyện gì xảy ra là hậu quả bạn tự lãnh nhận, đừng bắt những người viết bài trên trang web này phải có sự gì đó với bạn.

Nội dung miễn trừ trách nhiệm này có thể thay đổi bắt cứ lúc nào mà không cần báo trước.