Giới thiệu

Tình hình học, sử dụng tiếng Anh của Việt Nam trong 10 năm qua có nhiều tiến bộ, vượt qua một số nước ở Châu Á, Châu Âu. Nhưng trên bảng xếp hạng English Proficiency Index năm 2019, chúng ta đánh mất phong độ, lại bị tụt hạng do nhiều nước cũng coi trọng việc …