Khó ăn cát bê tông?

Trong cuộc đời, nói theo ngôn ngữ vui đó là “bạn muốn làm nghề A, cuộc đời lại bắt bạn làm nghề B” của mấy bạn trẻ trâu… để chia sẻ một khía cạnh hài hước đó là người ta nên lạc quan trong công việc. Theo nhiều thống kê, số người làm trái ngành … Đọc tiếp