Tui dám chắc rằng bạn dùng Ubuntu trước sau gì cũng đụng đến công cụ dòng lệnh dù ít dù nhiều. Bởi vì nếu không dùng đến dòng lệnh thì chẳng có lý do gì để chọn dùng Ubuntu. Bài này chỉ viết một công cụ ngắn tên Nala.

Nala có cú pháp lệnh giống y chang công cụ APT quen thuộc trên các hệ điều hành trong gia đình Debian. Vì thế, bạn sử dụng APT thế nào, giờ sử dụng Nala như vậy.

Cài đặt nala bằng apt quen thuộc nếu bạn dùng Ubuntu 22.04 trở đi:

sudo apt install nala
hoặc
sudo apt-get install nala

Nếu gặp thông báo: Unable to locate package nala nghĩa là Ubuntu của bạn không tìm thấy nala bởi vì bạn chưa bật các repository dạng universe. Không sao, đánh ngay lệnh sau:

Tất nhiên, sau khi thêm mới repository, bạn luôn phải kèm lệnh: sudo apt update mà không đợi nhắc nhở? Đúng hông?

À há, mà nhớ xem lại sau lệnh apt update vừa rồi xem có báo lỗi gì về key không đấy? Nếu bạn thấy gần gần như này:

Thì cần phải giải quyết với lệnh sau:

Dĩ nhiên, không thể quên sudo apt update lần nữa để cập nhật repository.

Rồi, giờ thì cài nala trong một nốt nhạc: sudo apt install nala

Từ nay trở đi thay vì cài phần mềm với sudo apt instal tên-phần-mềm, bạn chỉ cần gõ sudo nala tên-phần-mềm

Thử ngay lệnh nala đầu tiên: sudo nala fetch để cập nhật các repository của Ubuntu.

Việc cài thấy có vẻ gì đó nhìn ngon lành hơn, thay vì mớ hiển thị rôi rắm của APT.