Biểu tượng website Khó ăn cát bê tông

Yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật IT

thumbnail for the post

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn ghé trang web có câu hỏi về IT, chúng tôi tạo ra một form để bạn có thể sử dụng dễ dàng. Vì không muốn spam nên khi người dùng thực sự muốn hỏi họ mới đủ kiên nhẫn mô tả vấn đề.

Bạn hãy sử dụng form: https://forms.gle/jxNW5WCrigt3KzMS9 để gửi yêu cầu cho chúng tôi.

Chúng tôi không chắc sẽ đủ siêu về máy tính để trả lời các câu hỏi của bạn nhưng với kinh nghiệm chiến đấu với nhiều nền tảng, nhiều vấn đề sử dụng máy tính, chúng tôi sẽ cố gắng.