Không cần phải giải thích dài, nếu bạn là người dùng Ubuntu, bạn nắm chắc rằng bản Ubuntu 21.04 trở đi đã dùng Wayland mặc định thay vì X11. Dĩ nhiên, một phiền toái luôn xảy ra trong lĩnh vực máy tính, phần mềm đó là tính tương thích, hẳn còn rất nhiều phần mềm chưa chạy được với Wayland.

Touchpad Indicator thần thánh một thời trở nên vô dụng

Thật vậy, nếu bạn không login Ubuntu với GNOME Xorg, tức là cho Ubuntu chạy X11 thay vì mặc định là Wayland thì một số phần mềm ứng dụng, tiện ích gần như không chạy được hoặc chức năng hạn chế.

Trong số này có thể là Touchpad Indicator, các phần mềm liên quan đến chụp màn hình, quay phim màn hình đều hoặc chạy rất lạng quạng, hoặc không thèm chạy. 😂

Như vậy, việc gắn chuột vào máy, touchpad vẫn hoạt động, dù cho bạn có chỉnh chọc Touchpad Indicator kiểu gì nó cũng không disable được touchpad trên laptop của bạn.

Cách giải quyết hơi rườm ra, nhưng hiệu quả

Bạn chỉ cần mở Terminal lên, đánh lệnh:

gsettings set org.gnome.desktop.peripherals.touchpad send-events disabled-on-external-mouse

Vậy là xong rồi đó, bạn cứ đóng Terminal lại, khi gắn chuột vào máy tính, touchpad tự mất tác dụng.

Nếu muốn trả về mặc định, đánh lệnh:

gsettings set org.gnome.desktop.peripherals.touchpad send-events enabled

Như vậy, có thể thấy rằng chỉ với một câu lệnh đã cóó thể giải quyết vấn đề mà nếu tìm một phần mềm ứng dụng mấy cả buổi chưa có, hoặc chưa ưng ý.