Để dễ dàng cho các bạn đọc, hiểu bài học, chúng tôi liệt kê một số quy ước trong bài viết để các bạn khi đọc phân biệt được đâu là mã cần viết, cách gọi tên, từ khóa tra cứu thêm trên Internet.

Đây là quy ước khi học HTML, CSS, JavaScript. Quy ước khi học PHP có bài riêng.

Chúng tôi tự xưng là Khó ăn cát bê tông (viết tắt KACBT).

Ký hiệu:
Mẹo, tips, lời khuyên: đây là mẹo/ lời khuyên hữu ích cho bạn
Ghi chú, ghi nhớ: điều cần ghi nhớ nằm lòng
Biểu tượng cảnh báo: chú ý/ cẩn thận

I. Quy ước chung

1. Tên file, file (tập tin)

Tên file luôn sử dụng chữ thường, không chứa khoảng trắng, nếu muốn dễ đọc ta dùng dấu gạch ngang (dấu trừ trên bàn phím).

Tên file không chứa ký tự tiếng Việt có dấu, không chứa ký tự đặc biệt nào khác dấu trừ kể trên.

Đặt tên file HTML

File luôn được lưu với Encoding là utf-8 (without BOM) để nội dung tiếng Việt hiển thị tốt, không bị mã hóa ra dạng giun dế không thể đọc.

Tips Các bài học nên sử dụng 1 trong 2 trình soạn thảo code được gợi ý tại đây.

2. Quy ước trong nội dung file HTML

Các thẻ HTML không phân biệt chữ HOA, chữ thường. Theo thông lệ chung hiện nay, KACBT gợi ý bạn một số quy ước nên tuân thủ để việc tra cứu, học hỏi nâng cao về sau thuận tiện, dễ dàng.

Trong nội dung một file HTML, các thẻ (tag) đều viết chữ thường. Nếu nội dung tag dài, nên đặt tag mở (opening tag) trên một dòng, nội dung (text) gồm một số dòng khác, tag đóng (closing tag) nằm trên một dòng riêng. Ví dụ:

JavaScript được viết hoa chữ S vì đây gần như là tên riêng, danh từ riêng, hoặc nhãn hiệu. JavaScript được viết tắt là JS.

Thẻ trống (empty tag) thì nên sử dụng tự đóng thẻ:

Các thẻ rỗng (empty tag) nên tự đóng

Tên thẻ, một khoảng trắng rồi đến dấu chém tới (slash) dù không bắt buộc.

Những thẻ rỗng không thể làm theo cách thẻ có nội dung. Nghĩa là:

Thẻ rỗng viết theo kiểu thẻ có nội dung là không hợp lệ!

sẽ được xem là thẻ không hợp lệ (invalid tag).

Ở những bài học đầu tiên, khi CSS chỉ để minh họa cho HTML ta có thể viết trực tiếp CSS vào phần HEAD, bên trong thẻ STYLE.

Những bài học về sau, khi dùng CSS, JS phải tạo file riêng, không viết CSS, JS trực tiếp vào file HTML.

II. Quy ước của KACBT trong bài viết về HTML, CSS, JS

Thẻ (tag): là quy tắc đánh dấu trong HTML để trình duyệt biết cách mà xử lý. Cấu tạo chung của thẻ sẽ gồm <tên-thẻ>Nội dung của thẻ</tên-thẻ>

Thẻ DIV, thẻ P được viết khá đầy đủ

Nếu thẻ thuộc loại không có nội dung, sẽ là <tên thẻ />, minh họa:

Thẻ IMG – chèn ảnh vào nội dung HTML

Khi KACBT viết “hãy tạo một HEAD” (chữ HEAD viết hoa, viết HOA cho dễ đọc chứ không phải là bắt buộc về quy định của W3C khi soạn HTML), bạn cần nhập nội dung:

HÌnh 1. Cách viết một thẻ HTML một cách tổng quát

Tương tự, bạn thấy KACBT viết “hãy tạo một DIV” thì bạn nhập:

Thẻ DIV
Hình 2. Khi nói tạo một DIV

Thay từ HEAD, DIV bằng từ khác như P, SECTION,… bạn đọc thấy trong bài, những từ được viết in HOA 100%.

Mặc dù trong HTML không phân biệt chữ hoa với chữ thường, nhưng khi tạo thẻ, ta nên viết thường toàn bộ như trên.

Diễn giải bằng lời cho một tag đầy đủ:

Lần lượt nhập từ bàn phím:

 1. Dấu bé (dấu <)
 2. Tên thẻ (ví dụ: p, div, title)
 3. Dấu lớn (dấu >)
 4. Nội dung thẻ (text) nếu thẻ có nội dung
 5. Dấu bé (dấu <)
 6. Dấu xuyệt chém tới (dấu / slash)
 7. Tên thẻ (giống 2. ở trên)
 8. Dấu lớn (dấu >)
Minh họa cấu tạo một thẻ HTML

Khi tag không có nội dung text, trông tag như sau:

Tag không có nội dung

Thẻ (tag) và phần tử (element) quan hệ với nhau thế nào?

Khi KACBT viết “tạo một Đoạn văn” hoặc “tạo một Paragraph” hoặc “tạo một P”, bạn phải linh động để hiểu mục đích đều yêu cầu bạn tạo thẻ P.

Trong các bài viết HTML, chúng tôi sử dụng các từ khác nhau để đề cập element như: phần tử, thành phần, nhân tố, đối tượng. Bạn cần linh động nắm bắt!

Khi KACBT viết “tạo Image” hoặc “tạo IMG” hoặc “tạo element hình ảnh” bạn phải ngay lập tức biết rằng đang yêu cầu bạn nhập đoạn mã:

Element đại diện cho một hình ảnh

Chú ý có một thẻ HTML tên là HTML, nó cũng giống như bạn tên Nguyễn Văn Tên, khi người khác hỏi bạn: bạn tên gì? Bạn đáp: tôi tên Tên. Tức là trong file HTML có tồn tại duy nhất một thẻ:

Thẻ HTML trong file HTML

Trật tự, thứ tự các thuộc tính (attribute) trong một thẻ HTML không quan trọng. Thường thì các thuộc tính quan trọng/ thường dùng/ để nhận diện người ta sẽ cho đứng trước. Ví dụ:

Các dòng 1, 3, 4 trên là tương đương, cho ra cùng một element IMG.

Trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ máy tính đều cho phép người viết tạo các ghi chú. HTML cũng không phải là ngoại lệ.

Bạn muốn ghi chú gì (comment) đó, những dòng ghi chú giúp bạn sau này đọc lại hoặc phân tích mã, và ghi chú không xuất hiện cùng nội dung trang web khi người duyệt web xem trang web, chỉ cần tạo một dòng/ vài dòng như bên dưới:

Comment trong HTML, 3 cách trên đều được

Quy ước trong CSS

Một khối CSS có cấu trúc:

 1. Selector theo đúng quy định viết CSS
 2. Dấu sừng trâu mở
 3. Các luật (rule): gồm phần bên trái là property kèm dấu hai chấm, bên phải là giá trị
 4. Dấu sừng trâu đóng
Một khối mã CSS (block of CSS code)

Để tránh việc sai sót, ngay khi viết bạn nhập selector xong, nhập dấu sừng trâu mở, dấu sừng trâu đóng rồi lùi con trỏ lại giữa hai dấu sừng trâu, bấm phím Enter để nhập các rule.

Viết lần lượt các khối CSS theo trình tự xuất hiện của các element trong HTML.

Ghi chú (comment) trong CSS được bắt đầu với dấu chém tới (slash), tiếp theo là dấu hoa thị/ dấu sao (asterisk), nội dung ghi chú, và đóng bằng dấu hoa thị, rồi đến dấu chém. Minh họa:

Comment trong CSS
Ghi chú trong CSS

Quy ước trong JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ phân biện chữ HOA, chữ thường. Do đó, không được tự tiện viết theo ý bạn mà phải viết giống đoạn mã minh họa vì có khi chỉ sai 1 ký tự mà toàn bộ đoạn mã bị đổ vỡ.

File JavaScript đặt trong thư mục js ngang cấp với file HTML bạn đang sử dụng để khi dùng, sử dụng đường dẫn tương đối tham khảo đến file.

Đặt các file JavaScript (tức file .js) trong thẻ SCRIPT trước thẻ BODY đóng. Trông như sau:

Vị trí đặt thẻ SCRIPT gọi file JavaScript vào HTML

Ghi chú trong JavaScript: nếu comment ngay trong dòng mã đang viết, hãy sử dụng hai dấu slash liên tục rồi đến nội dung ghi chú.

Nếu comment là một đoạn, sử dụng lần lượt dấu slash, dấu hoa thị, nội dung comment, dấu hoa thị, dấu slash giống với ghi chú CSS đã đề cập bên trên (xem hình có số 2 trong vòng tròn màu đỏ).

Một số khái niệm căn bản

Thư mục (directory/ folder trong lĩnh vực máy tính): khái niệm quen thuộc cho mọi người dùng máy tính trên mọi hệ điều hành. Nó là một tên đại diện để nhóm các tập tin lại với nhau, khi xóa thư mục, đồng nghĩa với các thư mục, tập tin bên trong nó cũng bị xóa.

Đường dẫn (path): để chỉ vị trí của một thư mục hoặc một tập tin (file) cần chỉ định. Nhà cửa có địa chỉ, một thư mục/ tập tin đối với hệ điều hành cũng có một đường dẫn để chỉ định nó. Trong hệ điều hành Windows, ký tự phân cách các thư mục là dấu slash ngược (dấu \). Trong khi học HTML, bạn sử dụng dấu slash xuôi (dấu /) để viết.

Phần mở rộng của file (file extension): trong khi học HTML bạn sẽ luôn thấy file có phần mở rộng, còn gọi là đuôi, hoặc chấm. Ví dụ: .html, .png, .jpg, .js, .css. Các đuôi file nên dùng chữ thường để tránh rắc rối khi xuất bản trang web của bạn lên hosting, gây lỗi. Nguyên nhân lỗi là do Windows không phân biệt chữ HOA, chữ thường trong tên file, phần mở rộng, nhưng hệ điều hành khác phân biệt chữ HOA, chữ thường.