Bài này hướng dẫn bạn đưa một danh sách dạng bảng biểu lên Web của bạn, có thể tìm kiếm được dễ dàng mà không cần phải lập trình lôi thôi gì vì bạn đứng trên vai gã khổng lồ Google.

Nào, các bạn cứ thử làm theo từng bước như sau nhé.

Upload file Excel của bạn lên Google Drive

Vào Google Drive của bạn, upload file Excel lên nhé. Khi đã upload lên, bạn click chuột phải lên tên file, chọn Tạo bản sao, và chọn tạo ra file Google Sheet thay vì Excel nguyên thủy.

Sau đó mở file lên xem bằng cách nhấp đúp vào file.

Lấy mã HTML để nhúng vào trang Web của bạn

Vào menu Tệp -> Chia sẻ -> Công bố lên web như hình dưới:

Bước 1 để embed Google Sheet vào trang Web

Xuất hiện một cửa sổ như hình dưới:

Hãy chọn vào 1, 2 và copy mã ở 2 để nhúng vào trang Web của bạn

Có thể xem kết quả chúng tôi thực hiện luôn, bạn thấy dễ chứ?