Những công cụ bạn cần phải trang bị cho máy tính của bạn trước khi bắt đầu, nếu không, bạn sẽ chẳng có cái gì để thực hành theo những bài viết.

  1. Trình soạn thảo văn bản thô Notepad Plus Plus
  2. Máy chủ web (web server) XAMPP. Xem thêm hướng dẫn cài và dùng XAMPP.
  3. Trình soạn thảo code trực tuyến CodePen (cần tạo tài khoản để có thể lưu code)

Trình duyệt web thì có thể dùng Mozilla Firefox, Microsoft Edge hoặc Google Chrome, Safari đều được. Một trong những trình duyệt này sẵn có trên máy tính của bạn.