Biểu tượng website Khó ăn cát bê tông

Đồ nghề cho người mới bắt đầu

Công cụ học làm web

Những công cụ bạn cần phải trang bị cho máy tính của bạn trước khi bắt đầu, nếu không, bạn sẽ chẳng có cái gì để thực hành theo những bài viết.

  1. Trình soạn thảo văn bản thô Notepad Plus Plus
  2. Máy chủ web (web server) XAMPP
  3. Trình soạn thảo code trực tuyến CodePen (nên tạo một tài khoản để có thể lưu code)

Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, trình duyệt web thì có thể dùng Mozilla Firefox, Microsoft Edge hoặc Google Chrome đều được, một trong những thứ đó hẳn có trên máy tính của bạn.

Trả lời